Velkommen til Bergen​​​ og korkonkurransen  SYNG FOR OSS!

Her kommer kor fra fjern og nær, fra bredde til topp, til vennlig kappestrid. Nedenfor følger informasjon og detaljer for korene som deltar i SYNG FOR OSS sine konkurranseklasser.

Mangfold for bredde og elite

Den tradisjonsrike og landsdekkende korkonkurransen SYNG FOR OSS tilbyr konkurranser med klasseinndeling som passer for alle typer kor. Det blir en særlig spennende og variert korhelg vi kan tilby i Bergen ved at korkonkurransen SYNG FOR OSS samordnes og avvikles parallelt med Grieg Internasjonale Korfestival. I praksis vil det si at deltakere i SYNG FOR OSS også kan delta på konserter og i de internasjonale ko​​nkurranseklassene etter gjeldene kriterier. Les mer om dette på nettsiden www.griegfestival.no

Konkurranseklasser SYNG FOR OSS (SFO)​

​I tillegg  kan kor som kvalifiserer seg også delta i konkurranseklassene; sakral klasse, folkemusikk og samtidsmusikk under Grieg Internasjonale Korfestival. (GIK)​

I hver klasse skal det være minimum 13 sangere der majoriteten skal være over 20 år. Unntaket er klasse for ungdomskor, barnekor og vokalgrupper.​

​Blandakor ​klasse A /B
​Mannskor klasse A / B​
​Damekor ​klasse A / B
​Ungdomskor og barnekor Minimum 13 sangere, aldersgrense 20 år​
​Vokalgrupper ​4 -12 sangere
​Åpen klasse ​Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk o.l.Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element. Fremføringen må være akustisk.

Foreløpig tidsplan

KRITERIER FOR KONKURRANS​EKLASSENE I SYNG FOR OSS
Alle kor skal synge 3 eller 4 sanger.
Total syngetid: 12 minutter per kor.
Det synges a cappella (med unntak av ungdomskor/barnekor og åpen klasse)
Repertoaret skal være fra minst 2 ulike epoker eller stilarter (med unntak av åpen klasse)
Kor som skal benytte akkompagnement må selv besørge akkompagnatør.

PREMIER SYNG FOR OSS
Tre premier i klasser med min. 9 deltakende kor: kr 10.000,-, kr 5.000,- og kr 3.000,-. To premier i klasser med 5-8 kor: kr 10.000,-, kr 5.000,-. En premie i klasser med mindre enn 5 kor: kr 10.000,-.
GRAND PRIX FINALE kr. 40.000 (felles med Grieg Internasjonale Korfestival)

DOMMERE
Internasjonalt sammensatt dommerpanel bestående av 3 – 5 dommere. Se detaljer på www.griegfestival.no​

PÅMELDING
Påmeldingsfrist: 1. februar 2018

HVA KOSTER DET?
Påmeldingsavgift pr. kor: kr. 1800,- (betales ved påmelding, refunderes ikke).
Deltakeravgift pr. sanger: kr. 650 pr. deltaker (ekskl. dirigent)
Deltakeravgift pr. sanger betales innen 1. april 2018 og kan refunderes ved avmelding etter gjeldende kriterier. Se reglement. Repertoar meldes også inn innen 1. april 2018.

HVA ER INKLUDERT?
Deltakeravgiften inkluderer lokalleie, dommerutgifter, premier, samt adgang til konkurranser, konserter, finalekonsert/Grand Prix Finale og avslutningsarrangement.

OVERNATTING
Korene må selv organisere overnatting i Bergen. Arrangøren vil være behjelpelig med informasjon. Oversikt finnes på nettsiden: https://www.visitbergen.com/​ ​

PÅMELDING​ OG INFO
Frist for påmelding er 1. februar 2018.  Informasjon om Grieg Internasjonale Korfestival finner du på forsiden  www.griegfestival.no

7. – 10. juni, 2018

Norges Korforbund Hordaland ønsker hjertelig velkommen til et mangfoldig, glederikt og energisk kortreff i Bergen.